REKRUTACJA

REKRUTACJA 2020/2021

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 2 marca 2020 r. rozpoczęliśmy proces rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021 według poniższego harmonogramu:

 • Rekrutacja wewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do przedszkola, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy są pracownikami organu prowadzącego przedszkole, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 6-letnich i starszych, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola (okres trwania rekrutacji: 02.03.2020 r. – 13.03.2020 r.);
 • Rekrutacja zewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają po raz pierwszy rozpocząć uczęszczanie do przedszkola i nie są dziećmi rodziców/opiekunów prawnych, o których mowa w §12 ust. 1), 2), 3)
  (okres trwania rekrutacji: 16.03.2020 r. – 27.03.2020 r.);
  W związku z zaistniałą sytuacją zamknięcia placówki w dniach 16-25.03.2020r.)  kartę rekrutacyjną mogą Państwo przesłać e-mailem (przedszkole@przedszkolewzebrzydowicach.pl), a oryginał dostarczyć do placówki w późniejszym terminie.
 • Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji wewnętrznej
  (okres zawierania umów: 16.03.2020 r. – 27.03.2020 r.);
 • Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji zewnętrznej
  (okres zawierania umów: 30.03.2020 r. – 10.04.2020 r.);
 • Stworzenie listy dzieci uczęszczających do przedszkola;
  (okres: maj 2020 r.);
 • Podział dzieci uczęszczających do przedszkola na grupy;
  (okres: sierpień 2020 r.).

Jeżeli po zakończonej rekrutacji (wewnętrznej i zewnętrznej) pozostaną wolne miejsca do przedszkola, zostanie uruchomiona rekrutacja w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

Opłata wpisowa do przedszkola wynosi 300,00 zł.

Czesne za przedszkole składa się z opłaty stałej (375,00 zł) i opłaty dziennej(10,00 zł, a w przypadku posiadania przez dziecko specjalnej diety 12,00 zł). W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czesne ze przedszkole jest niższe.

Spotkanie organizacyjne dla rodziców/opiekunów prawnych nowo przyjętych dzieci odbędzie się w czerwcu 2020 r., a dzień adaptacyjny odbędzie się w sierpniu 2020 r. Rodzice/opiekunowie prawni zostaną telefonicznie poinformowani o dokładnym terminie tych spotkań.

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola 🙂

Załącznik Karta zewnętrznej rekrutacji 2020-2021

Załącznik Zarządzenie Dyrektora – rekrutacja 2020-2021

Załącznik Klauzula Informacyjna – przetwarzanie danych osobowych rodziców i dzieci

 

REKRUTACJA 2019/2020

Zapraszamy!


Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.03.2019 r. rozpoczęliśmy proces rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 według poniższego harmonogramu:

 • 1 – 18.03.2019 r. – rekrutacja wstępna dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy są pracownikami organu prowadzącego przedszkole, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 6-letnich i starszych, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola;
 • 8 – 25.03.2019 r. – rekrutacja główna dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają po raz pierwszy rozpocząć uczęszczanie do przedszkola;
 • 19 – 31.03.2019 r. – podpisywanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji wstępnej;
 • 25 – 15.04.2019 r. – podpisywanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji głównej.

Jeżeli po zakończonej rekrutacji (wstępnej i głównej) pozostaną wolne miejsca do przedszkola, zostanie uruchomiona rekrutacja
w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

Opłata wpisowa do przedszkola wynosi 300,00 zł.

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola 🙂

 

Karta zgłoszenia dziecka na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Dyrektora – rekrutacja 2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dni otwarte już w lutym 2016r

Serdecznie zapraszamy dzieci spoza naszego przedszkola
na dni otwarte!

Dobra zabawa gwarantowana!

12593905_1095675183785357_122912977647386320_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plakat-feriezTOTU

 

Zapisz

Zapisz