REKRUTACJA

REKRUTACJA 2023/2024

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 15.02.2023 r. rozpoczęliśmy proces rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024 według poniższego harmonogramu:

 1. Rekrutacja wewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do przedszkola, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy są pracownikami organu prowadzącego przedszkole, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 6-letnich i starszych, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola
  (okres trwania rekrutacji: 15.02.2023r. – 24.02.2023 r.);
 2. Rekrutacja zewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają po raz pierwszy rozpocząć uczęszczanie do przedszkola i nie są dziećmi rodziców/opiekunów prawnych,
  o których mowa w §12 ust. 1), 2), 3)
  (okres trwania rekrutacji: 27.02.2023r. – 10.03.2023 r.);
 3. Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej
  (okres zawierania umów: 13.03.2023 r. – 31.03.2023 r.);
 4. Stworzenie listy dzieci uczęszczających do przedszkola;
  (okres: czerwiec 2023r.);
 5. Podział dzieci uczęszczających do przedszkola na grupy;(okres: sierpień 2023r.).
 6. Jeżeli po zakończonej rekrutacji (wewnętrznej i zewnętrznej) pozostaną wolne miejsca do przedszkola, zostanie uruchomiona rekrutacja w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

Opłata wpisowa do przedszkola wynosi 350,00 zł.

Czesne za przedszkole składa się z opłaty stałej (470 zł) i opłaty dziennej (14,00 zł, a w przypadku posiadania przez dziecko specjalnej diety 16,00 zł). W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czesne ze przedszkole jest niższe. W przypadku wzrostu cen żywności, za catering opłata dzienna – za wyżywienie może ulec zwiększeniu.

O spotkaniach organizacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych nowoprzyjętych dzieci i ewentualnym dniu adaptacyjnym rodzice/opiekunowie prawni zostaną telefonicznie poinformowani w sierpniu 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola.

Karta zewnętrznej rekrutacji 2023-2024

REKRUTACJA 2022/2023

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 08.03.2022r. rozpoczęliśmy proces rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2022/2023 według poniższego harmonogramu:

  1. Rekrutacja wewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do przedszkola, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy są pracownikami organu prowadzącego przedszkole, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 6-letnich i starszych, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola
   (okres trwania rekrutacji: 01.03.2022r. – 07.03.2022r.)
  2.  Rekrutacja zewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają po raz pierwszy rozpocząć uczęszczanie do przedszkola i nie są dziećmi rodziców/opiekunów prawnych, o których mowa w §12 ust. 1), 2), 3)
   (okres trwania rekrutacji: 08.03.2022 r. – 18.03.2022 r.);
  3. Stworzenie listy dzieci uczęszczających do przedszkola;
   (okres: maj 2022 r.);
  4. Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji wewnętrznej
   (okres zawierania umów: 15.03.2021 r. – 31.03.2021 r.);
  5.  Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji zewnętrznej (w pierwszej kolejności rodzeństwa dzieci z rekrutacji wewnętrznej)
   (okres zawierania umów: kwiecień 2022);
  6.  Podział dzieci uczęszczających do przedszkola na grupy;(okres: sierpień 2022 r.).Jeżeli po zakończonej rekrutacji (wewnętrznej i zewnętrznej) pozostaną wolne miejsca do przedszkola, zostanie uruchomiona rekrutacja w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

   Opłata wpisowa do przedszkola wynosi 300,00 zł.

   Czesne za przedszkole składa się z opłaty stałej
   (410,00 zł)
   i opłaty dziennej (12,00 zł, a w przypadku posiadania przez dziecko specjalnej diety 14,00 zł). W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czesne ze przedszkole jest niższe. W przypadku wzrostu cen żywności, za catering opłata dzienna – za wyżywienie może ulec zwiększeniu.

   O spotkaniach organizacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych nowoprzyjętych dzieci i ewentualnym dniu adaptacyjnym rodzice/opiekunowie prawni zostaną telefonicznie poinformowani w sierpniu 2022r.

   Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola

   Karta zewnętrznej rekrutacji 2022-2023

   Klauzula Informacyjna – dane osobowe dzieci i rodziców, opiekunów prawnych

REKRUTACJA 2021/2022

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 22 lutego 2021 r. rozpoczęliśmy proces rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022 według poniższego harmonogramu:

 1. Rekrutacja wewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do przedszkola, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy są pracownikami organu prowadzącego przedszkole, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 6-letnich i starszych, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola
  (okres trwania rekrutacji: 22.02.2021 r. – 03.03.2021 r.);

 2. Rekrutacja zewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają po raz pierwszy rozpocząć uczęszczanie do przedszkola i nie są dziećmi rodziców/opiekunów prawnych, o których mowa w §12 ust. 1), 2), 3)
  (okres trwania rekrutacji: 08.03.2021 r. – 19.03.2021 r.);

 1. Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej
  (okres zawierania umów: 15.03.2021 r. – 31.03.2021 r.);

 1. Stworzenie listy dzieci uczęszczających do przedszkola;
  (okres: maj 2021 r.);

 1. Podział dzieci uczęszczających do przedszkola na grupy;(okres: sierpień 2021 r.).

Jeżeli po zakończonej rekrutacji (wewnętrznej i zewnętrznej) pozostaną wolne miejsca do przedszkola, zostanie uruchomiona rekrutacja w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

Opłata wpisowa do przedszkola wynosi 300,00 zł.

Czesne za przedszkole składa się z opłaty stałej (375,00 zł) i opłaty dziennej (10,00 zł, a w przypadku posiadania przez dziecko specjalnej diety 12,00 zł). W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czesne ze przedszkole jest niższe. W przypadku wzrostu cen żywności, za catering opłata dzienna – za wyżywienie może ulec zwiększeniu.

O spotkaniach organizacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych nowoprzyjętych dzieci i ewentualnym dniu adaptacyjnym rodzice/opiekunowie prawni zostaną telefonicznie poinformowani w sierpniu 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola

Karta zewnętrznej rekrutacji 2021-2022
Zarządzenie Dyrektora – rekrutacja 2021-2022 ZEB
Klauzula Informacyjna – dane osobowe dzieci i rodziców, opiekunów prawnych

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …

REKRUTACJA 2020/2021

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 2 marca 2020 r. rozpoczęliśmy proces rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021 według poniższego harmonogramu:

 • Rekrutacja wewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do przedszkola, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy są pracownikami organu prowadzącego przedszkole, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 6-letnich i starszych, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola (okres trwania rekrutacji: 02.03.2020 r. – 13.03.2020 r.);
 • Rekrutacja zewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają po raz pierwszy rozpocząć uczęszczanie do przedszkola i nie są dziećmi rodziców/opiekunów prawnych, o których mowa w §12 ust. 1), 2), 3)
  (okres trwania rekrutacji: 16.03.2020 r. – 27.03.2020 r.);
  W związku z zaistniałą sytuacją zamknięcia placówki w dniach 16-25.03.2020r.)  kartę rekrutacyjną mogą Państwo przesłać e-mailem (przedszkole@przedszkolewzebrzydowicach.pl), a oryginał dostarczyć do placówki w późniejszym terminie.
 • Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji wewnętrznej
  (okres zawierania umów: 16.03.2020 r. – 27.03.2020 r.);
 • Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji zewnętrznej
  (okres zawierania umów: 30.03.2020 r. – 10.04.2020 r.);
 • Stworzenie listy dzieci uczęszczających do przedszkola;
  (okres: maj 2020 r.);
 • Podział dzieci uczęszczających do przedszkola na grupy;
  (okres: sierpień 2020 r.).

Jeżeli po zakończonej rekrutacji (wewnętrznej i zewnętrznej) pozostaną wolne miejsca do przedszkola, zostanie uruchomiona rekrutacja w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

Opłata wpisowa do przedszkola wynosi 300,00 zł.

Czesne za przedszkole składa się z opłaty stałej (375,00 zł) i opłaty dziennej(10,00 zł, a w przypadku posiadania przez dziecko specjalnej diety 12,00 zł). W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czesne ze przedszkole jest niższe.

Spotkanie organizacyjne dla rodziców/opiekunów prawnych nowo przyjętych dzieci odbędzie się w czerwcu 2020 r., a dzień adaptacyjny odbędzie się w sierpniu 2020 r. Rodzice/opiekunowie prawni zostaną telefonicznie poinformowani o dokładnym terminie tych spotkań.

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola 🙂

Załącznik Karta zewnętrznej rekrutacji 2020-2021

Załącznik Zarządzenie Dyrektora – rekrutacja 2020-2021

Załącznik Klauzula Informacyjna – przetwarzanie danych osobowych rodziców i dzieci

REKRUTACJA 2019/2020

Zapraszamy!


Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.03.2019 r. rozpoczęliśmy proces rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 według poniższego harmonogramu:

 • 1 – 18.03.2019 r. – rekrutacja wstępna dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy są pracownikami organu prowadzącego przedszkole, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 6-letnich i starszych, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola;
 • 8 – 25.03.2019 r. – rekrutacja główna dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają po raz pierwszy rozpocząć uczęszczanie do przedszkola;
 • 19 – 31.03.2019 r. – podpisywanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji wstępnej;
 • 25 – 15.04.2019 r. – podpisywanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji głównej.

Jeżeli po zakończonej rekrutacji (wstępnej i głównej) pozostaną wolne miejsca do przedszkola, zostanie uruchomiona rekrutacja
w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

Opłata wpisowa do przedszkola wynosi 300,00 zł.

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola 🙂

Karta zgłoszenia dziecka na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Dyrektora – rekrutacja 2019-2020


Dni otwarte już w lutym 2016r

Serdecznie zapraszamy dzieci spoza naszego przedszkola
na dni otwarte!

Dobra zabawa gwarantowana!

12593905_1095675183785357_122912977647386320_o

plakat-feriezTOTU

Zapisz

Zapisz