O nas

Witamy na stronie internetowej Niepublicznego Przedszkola Twórczego „To Tu” w Zebrzydowicach

„Nauczanie jest tylko wtedy efektywne, gdy wyprzedza rozwój, który wówczas ożywia się i pobudza do życia szereg funkcji dopiero dojrzewających, a leżących w sferze najbliższego rozwoju. Na tym polega najważniejsza rola nauczania.”
L.S. Wygotski

Zebrzydowice_2014__10

W naszym Przedszkolu w Zebrzydowicach pierwsze dzieci rozpoczęły swoją przygodę z edukacją w  lipcu 2014 roku, kiedy to realizowaliśmy projekt unijny.

Obecnie do naszych grup przedszkolnych przyjmujemy dzieci od 2,5 – 6 lat.  
Głównym założeniem działalności przedszkola „To Tu” jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez zastosowanie nowoczesnych metod nauczania i indywidualizację działań edukacyjnych tak, by potrzeby rozwojowe każdego przedszkolaka były zaspokojone. Poszukujemy innowacyjnych metod pracy i programów nauczania. Wierzymy, że odpowiednio prowadzona edukacja przedszkolna to klucz do dalszych sukcesów edukacyjnych dziecka. Naszym podstawowym założeniem dydaktycznym jest nauka myślenia twórczego, dlatego od 2008 roku wdrażamy innowacyjny program wychowania przedszkolnego oparty na idei Lwa Wygotskego – „Klucz do uczenia się.”

W latach ubiegłych realizowaliśmy projekt unijny:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Allproject Szkolenia Izabela Krzemińska-Woźniak informuje, że od dnia 10 lutego 2014r. rozpoczął się nabór do projektu „Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w Poddziałaniu 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

Głównym celem projektu, który jest realizowany od 1 października 2013r. do 30 czerwca 2015r. jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich, poprzez otwarcie nowego dwuoddziałowego przedszkola w Zebrzydowicach. Projekt jest skierowany zarówno dla dzieci zdrowych, jak i z różnym rodzajem niepełnosprawności.

Do naszego Przedszkola zapraszamy dzieci mieszkające w Gminie Zebrzydowice, Gminie Pawłowice, Gminie Hażlach, Gminie Strumień oraz w sołectwach Gminy Jastrzębie – Borynia, Bzie, Moszczenica, Ruptawa, Skrzeczkowice, Szeroka.

Założeniem projektu również jest zmniejszenie nierówności w dostępie do zajęć dodatkowych z zakresu: języka angielski, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Oferujemy również pomoc specjalistyczną – terapia logopedyczna i konsultacje z psychologiem. Zajęcia dodatkowe oferowane przez nasze przedszkole wspomagają rozwój społeczny i umysły dzieci oraz zwiększają szanse edukacyjne dzieci.

Na adaptację lokalu na potrzeby przedszkola i jego wyposażenie pozyskaliśmy środki w wysokości 847.436,18zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zostały one przeznaczone na remont lokalu, zakup pomocy dydaktycznych, mebli, zabawek i dofinansowanie pensji pracowników oraz bieżące koszty utrzymania.

Do Niepublicznego Przedszkola Twórczego ”To Tu” w Zebrzydowicach zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku w dogodnych dla Państwa godzinach tj. od godziny 6.45 do godziny 17.00.

Na wszelkie pytania związane z przedszkolem można uzyskać odpowiedź od osób pracujących przy projekcie:

– Koordynator Projektu – Izabela Krzemińska-Woźniak

Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”
ul. E. Orzeszkowej 9a, 43-410 Zebrzydowice
tel. 791 988 979

O nas

Biuro Projektu „Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice”

ul. Polna 3c, 43-400 Cieszyn
http://www.totucieszyn.pl/

Nr konta:
29 1050 1083 1000 0090 9263 8619

facebook – zobacz tutaj

Przedszkole Twórcze „To Tu” istnieje w Cieszynie od dnia 1 czerwca 2008 r., kiedy to została utworzona alternatywna grupa przedszkolana Twórczego Rozwoju „To Tu”. Od 6 września 2010 r. funkcjonujemy w nowej siedzibie przy ul. Polnej 3c.

Głównym założeniem działalności przedszkola „To Tu” jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez zastosowanie nowoczesnych metod nauczania i indywidualizację działań edukacyjnych tak, by potrzeby rozwojowe każdego przedszkolaka były zaspokojone. Poszukujemy innowacyjnych metod pracy i programów nauczania. Wierzymy, że odpowiednio prowadzona edukacja przedszkolna to klucz do dalszych sukcesów edukacyjnych dziecka. Naszym podstawowym założeniem dydaktycznym jest nauka myślenia twórczego, dlatego od 2008 roku wdrażamy innowacyjny program wychowania przedszkolnego oparty na idei Lwa Wygotskego – „Klucz do uczenia się.”

Jesteśmy jedynym przedszkolem w powiecie cieszyńskim z certyfikatem jakości i statutem akredytowanej placówki europejskiego programu wg teorii L. Wygotskiego autorstwa Galiny Dolya – “Klucz do uczenia się”