Klauzule Informacyjne

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób    fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), pragniemy przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Niepublicznym Przedszkolu Twórczym „ToTu” z oddziałami integracyjnymi w Zebrzydowicach.

Dane osobowe dzieci i rodziców, opiekunów prawnych

Dane osobowe osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola