Dokumenty

Ankieta epidemiologiczna – rodzic 2 szt. (obow. od 01.09.2021)

pilch przedszk 19

ZAPRASZAMY!

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 17.00

Przyjmujemy dzieci – mieszkańców Gminy Zebrzydowice, Pawłowice, Hażlach, Strumień oraz sołectw Gminy Jastrzębie – Borynia, Bzie, Moszczenica, Ruptawa, Skrzeczkowice, Szeroka –
w wieku od 2,5 lat do 7 lat.

20% rabatu na drugie dziecko

Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 300 zł.

Czesne miesięczne za przedszkole zawiera:

 • pobyt dziecka w przedszkolu do 10 godzin dziennie,
 • zajęcia edukacyjne realizowane w ramach podstawy programowej (realizacja Programu „Klucz do uczenia się”) ,
 • zajęcia dodatkowe (obligatoryjne):
 1.  język angielski metodą Musical Babies,
 2. rytmika,
 3. zajęcia twórcze,
 4. zajęcia plastyczne,
 5. gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej,
 6. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 7. zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia dodatkowe do wyboru
 • wyżywienie (śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek).